Hãng hàng không
Mã CB
Giđi
Giđến
Giá vé
Thuế & phí
Tổng cộng
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
               Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.000.000
500.000
2.500.000 VND
Hãng hàng không
Chuyến bay
Giờ đi
Giờ đến
Giá vé bao gồm thuế và phí
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Jetstar
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietjet
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND
Vietnam Air
VN-9830
09:20
30:40
2.500.000 VND